Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

                                   Toimintasuunnitelma 2020 

                                                                                                                                                                                                           1(3)

Yleistä

Porvoon Eläkeläiset ry toimii Porvoossa ja sen ympäristössä yhtenä Eläkeläiset ry:n jäsenyhdistyksenä. Vaikka meitä eläkeläisiä on paljon ja yhä kasvava joukko, kaikkien mukaan saamiseen yhdistysten toimintaan on haasteellista, jopa vaikeaa. Tästä seuraa, että jäsenhankintaa on pidettävä erittäin tärkeänä tulevanakin toiminta vuonna.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteet

Jäsenlähtöistä toimintaa ohjaavat tavoitteet 2020 ovat:

 • Toimimme mahdollisimman yhtenäisesti yhtenäisesti ja avoimesti toisiamme kunnioittaen.
 • Kannustamme jäseniämme aloitteellisuuteen.
 • Toimimme muiden järjestöjen kanssa ikäihmisten asioiden puolesta.
 • Otamme huomioon toiminnassamme Eläkeläiset ry:n, Uudenmaan Aluejärjestön, Porvoon Vanhusneuvoston sekä Ikäihmisten neuvottelukunnan toiminnan ja tavoitteet niiltä osin kuin ne liittyvät luontevasti kerhomme tavoitteisiin ja suunnitelmiin.

 

Edunvalvonta

Olemme toiminnassamme tukemassa ikäihmisten etua ja hyvinvointia. Pyrimme yhteistyössä muiden porvoolaisten eläkeläisyhdistysten kanssa saamaan Porvoosta ikäystävällisen kaupungin, jossa ikäihmisiä kuullaan tasavertaisesti ja otetaan huomioon ikäihmisten kasvavat tarpeet, selviytyäksemme eläkevuosista.

Kerhot ja opiskelu

Toimintavuotemme toimivia kerhoja ovat: sketsi-, runonlausunta-, käsityö/askartelu-, Tiffany työ- ja liikuntakerho sekä laulukuoro Pääskyset. Lisäksi on mahdollista johtokunnan päätöksellä aloittaa jokin uusi kerho.

Kerhot toimivat joka tiistai 7.1-12.5 ja 1.9-8.12 klo 9-13 välillä Lundin talolla, Aleksanterinkatu 11. Tiffany kerho toimii Gammelbackan hyvinvointikeskuksessa keskiviikkoisin klo 10 -13.

Helmikuussa 2020 vk:lla 5 aloittaa Elämäni eläkevuodet -ryhmä toimintansa. Toiminnan sisältö on suunnattu vasta eläköityneille yhdistyksen uusille jäsenille. Siihen yhdistys hakee Toimintatonni -avustusta.

Tammikuussa 2020 alkaa KSL:n vetämä kurssi, jossa perehdytään miten yhdistyksemme voi hyödyntää sosiaalista mediaa lisäämän näkyvyyttänsä ja tunnistettavuuttansa.

Tietokoneen käyttäjäkurssi järjestetään, jos on osallistujia                                                                                     

Talousarvioon varataan mahdollisuus muutaman yhdistyksen jäsenen osallistuminen Kuntorannassa pidettäville kursseille. Jäseniä ohjataan myös osallistumaan Uudenmaan aluejärjestön järjestämille kursseille. Lisäksi yhdistys kustantaa Kansalaisopiston tarjoaman sellaisen kurssituksen, joka tukee yhdistyksen kerho- ja muuta toimintaa.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                           2(3)

                              

Vierailut ja matkat

Vakiintuneen tavan mukaisesti yhdistyksemme tekee vierailumatkoja muiden eläkeläisyhdistysten tilaisuuksiin. Matkoja pyritään tekemään helmi-, maalis-, huhti-, touko-, syys-, loka-, ja marraskuussa. Vierailuilla yhdistys on valmis esittämään omaa ohjelmaansa. Yhdistyksemme suhtautuu myönteisesti saamiinsa kutsuihin sekä vuosijuhliaan viettävien yhdistysten juhliin. Talousarvioon varataan määrärahaa juhlivien yhdistysten muistamiseen.

Järjestämme taloustilanteen huomioiden erilaisia retkiä ja matkoja kevät -ja syyspuolella.             Näitä matkoja yhdistys pyrkii tukemaan rahallisesti mahdollisuuksiensa mukaan.

Järjestämme kesäkaudella ulkoilutapahtumia kaupungin ylläpitämällä ulkoilualueella.

Yhdistyksen ohjelmakerhot käyvät esiintymässä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa keväällä ja syksyllä. Vanhustenviikon tapahtumiin yhdistys osallistuu mahdollisimman monipuoleisesti. Huomioimme toiminnassamme mm. kansainvälisen naistenpäivän, äitienpäivän ja isänpäivän.

Yhdistyksen omat juhlat Hamarin työväentalolla 2020

13.2   Ystävänpäiväjuhla                                                                                                                30.4   Kevätjuhla                                                                                                                          22.10 Syysjuhla                                                                                                                            10.12 Joulujuhla                                                                                                                             Muihin kuin joulujuhlaan kutsutaan vieraita Eläkeläiset ry:n jäsenyhdistyksistä sekä porvoolaisista eläkeläisyhdistyksistä. Juhlissa on ohjelmallinen osuus sekä tanssit ja arpajaiset. Vierailijoille tarjotaan mahdollisuus oman ohjelmansa esittämiseen. Joulujuhlaan osallistuvat yhdistyksen jäsenet ja erillisen kutsuvieraslistan mukaan kutsuttujen järjestöjen ja yhteisöjen valitsemat henkilöt.

 

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kevät -ja syyskokoukset pidetään Lundin talolla Aleksanterinkatu 11 seuraavasti:

26.3   kevätkokous                                                                                                                        26.11 syyskokous 

                                                                                                                                                    Jäsentapaamisia järjestetään 5 kertaa vuoden 2020 aikana. Jäsentapaamiset järjestetään Lundin talolla, Aleksanterinkatu 11. Jäsentapaamiset ovat 16.1, 6.2, 16.4, 17.9 ja 15.10.

Syys –ja kevätkokouksien kutsut tapahtuvat syyskokouksen päättävällä tavalla. Kokouskahvit tarjotaan kokouspäivänä klo 13.30 alkaen.

 

                                                                                                                                                                                                           3(3)

 

Johtokunnan kokoukset

Johtokunnan kokoukset pidetään Gammelbacakan Hyvinvointikeskuksessa Tornipolku 10. Ellei johtokunta toisin päätä kokoukset ovat: 9.1,12.2, 12.3, 9.4, 14.5, 13.8, 10.9, 8.10, 12.11, 17.12. kokoukset alkavat klo 10.00, ohjelmatoimikunnan kokous alkaa klo 9.00.

Tiedotus - ja jäsenhankinta

Tiedotusvastaava pitää toimintasuunnitelmaa ajan tasalla, huolehtii lehti-ilmoituksista ja tiedottaa tapahtumista. Yhdessä jäsensihteerin kanssa hän myös pitää huolta merkkipäivien muistamisista onnittelukortella. Yhdistyksen jäsenhankinta kytketään pääasiallisesti yhdistyksen varsinaiseen toimintaan.

Talous

Tämän toimintasuunnitelman liitteenä on toimintavuodelle vahvistettu talousarvio. Johtokunta seuraa ja valvoo sen toteutumista. Tavoitteena on, että talous säilyy vahvana. Yhdistys hakee toimintansa tukemiseen avustuksia sieltä mistä niitä kuulutetaan haettaviksi.                                                                       Toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnan kehittäminen on johtokunnan lisäksi kaikkien yhdistyksen jäsenten.

Johtokunta valitsee ainakin seuraaviin tehtäviin henkilöt:

 • tiedotussihteerin
 • matkavastaavan    
 • ohjelmatoimikunnan puheenjohtajan                                                                                                            
 • opintovastaavan
 • Lundin talon kahvion emännät ja juhlien emännät
 • kotisivujen pitäjän
 • jäsensihteerin
 • juhlien järjestysmiehet, arpojen myyjät sekä lipunmyyjät

Lopuksi

Vuoden 2019 johtokunta kiittää yhdistyksemme jäseniä toiminnallisesta vuoden 2019 toiminnasta.

Johtokunta toivottaa vuodelle 2020 valituille johtohenkilöille ja johtokunnalle tarmoa tehtävien hoidossa.

                                                                                                                                                    Porvoon Eläkeläiset ry

Vuoden 2019 johtokunta